Concept

Wie zijn wij?
Faciliboost is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers; drie vennoten van Fier.fm en twee voormalig bestuursleden van stichting F-Mex.

Waarom doen we wat we doen?
Het talent van facilitaire studenten en starters ontwikkelen en benutten, met als doel het facilitaire vakgebied op een hoger niveau te brengen. We zetten hiermee een deel van het gedachtegoed van stichting F-Mex voort in een nieuwe organisatie. Wij vinden het belangrijk dat de beste studenten en starters de aandacht krijgen die zij verdienen.

Hoe pakken we het aan?
Faciliboost biedt een programma, als aanvulling op de opleiding Facility Management, gericht op het ontwikkelen van talent van HBO Facility Management studenten en starters. Het onderling verbinden en het delen van kennis en ervaringen tussen studenten, starters en professionals is hier onderdeel van. Het programma bestaat onder andere uit het verzorgen van presentaties, netwerkbijeenkomsten, workshops, coaching en (praktijk)opdrachten.

Wie doen mee?
De eisen aan de deelnemers aan het programma zijn hoog: je komt niet zomaar bij de top! Excellentie betekent talent én hard werken. Tussentijds afvallen is dus ook een optie… Wij toetsen daarom op verschillende momenten in hoeverre het programma bijdraagt aan de ontwikkeling van de individuele deelnemer en de groep en of dit van dusdanige aard is om een plek binnen het programma te behouden. Hierdoor is het mogelijk het niveau hoog te houden.

Wat levert het op?
Deelname levert de student of starter heel wat op: zoals een uitgebreid netwerk en contacten met potentiële werkgevers. Natuurlijk is hij/ zij aan het einde van het traject veel wijzer geworden, vakinhoudelijk en door praktijkervaring. Daarnaast heeft hij/zij aantoonbaar gewerkt aan de persoonlijke vorming en is daarmee klaar om een uitdagende functie als facilitair leidinggevende of bijvoorbeeld adviseur te vervullen.